Where We Are

Location (year founded)Street
Outreach
Outreach
Center
Apartment
Support
Mentoring
Program
Arizona
Tucson (2004) X      
California
Oceanside (2001) X X    
Orange County (2003) X X X X
San Diego (1990) X X X X
Silicon Valley (2008) X X   X
Colorado
Denver (1991) X      
Florida
Miami (2004) X      
Georgia
Atlanta (2003) X     X
Illinois
Chicago (2004) X X   X
Massachusetts
Worcester (2008) X X X  
Ohio
Cleveland (2006) X      
Texas
Houston (2005) X X X  
San Antonio (2006) X   X X
Virginia
Hampton Roads (1991) X X X X
District of Columbia
Washington, D.C. (2000) X X    
Washington
Kitsap County (1992) X   X  
Olympia/Thurston County (2010) X     X
Seattle (2008) X